Protokollet du skall använda är IMAP.

Inkommande e-postserver: cpsrv49.misshosting.com

Inkommande port: 993 SSL

Utgående e-postserver: cpsrv49.misshosting.com

Utgående port: 465 SSL

Användarnamnet är din e-postadress och lösenordet det du valt tidigare.