Bästa vädret på Internet!

Besök mina två väderstationer, en i Rydöbruk (Hallands inland) och en på Rörbäck (Bohusläns kust)